FFDojo » Yoko Taro » Seite 2

Yoko Taro

Yoko Taro

NieR Entwickler Yoko Taro spricht über sein “7-Schritte-System” !

NieR Direkter Yoko Taro sprich über Charakter-Entwicklung und Szenario-Schreiben!